Schrijversblock » Specials » Strategisch marketingplan

Marketingplan in 5 stappen

Marketingplan in 5 stappen Een strategisch marketingplan is, in tegenstelling tot een ‘normaal’ marketingplan, een rapport voor de lange termijn. Deze termijn is normaal gezien drie tot vijf jaar. Een marketingplan is een rapport waar de huidige marketingactiviteiten worden herzien en een nieuwe marketingstrategie wordt ontwikkeld.

Waarom een strategisch marketingplan?

De reden om een strategisch marketingplan te schrijven is om een goede basis te leggen voor de marketingstrategie op de lange termijn. Door middel van het schrijven van een strategisch marketingplan is het mogelijk om de sterke en zwakke punten van het bedrijf te vinden en de kansen en bedreigingen vanuit de markt te zien. Hierna is er een strategie te bedenken die wordt uitgewerkt en gebudgetteerd. Hierdoor zijn de marketinguitgaven onder controle te houden en is het te meten of de marketingactiviteiten iets opbrengen.

Opbouw strategisch marketingplan

Het strategisch marketingplan heeft een vaste lay-out. Strategische marketingplannen beginnen met een voorblad. Hierop staat het jaartal, de titel, de auteur en de datum. Vervolgens komt de titelpagina. Hierop staat weer de naam van de auteur, bedrijf, de opdrachtgever en de datum. Na de titelpagina komt de managementsamenvatting. Hierna de inhoudsopgave, gevolgd door het voorwoord. Na het voorwoord begint het eerste hoofdstuk, de inleiding. De opbouw van het strategische marketingplan ziet er uit als volgt:

 • Voorblad;
 • Titelpagina;
 • Managementsamenvatting;
 • Inhoudsopgave;
 • Voorwoord;
 • Hoofdstuk 1: Inleiding;
 • Hoofdstuk 2: Interne analyse;
 • Hoofdstuk 3: Externe analyse;
 • Hoofdstuk 4: Eventueel marktonderzoek;
 • Hoofdstuk 5: SWOT-analyse en strategische opties;
 • Hoofdstuk 6: Implementatie;
 • Hoofdstuk 7: Conclusies en aanbevelingen;
 • Hoofdstuk 8: Bronnenlijst;
 • Hoofdstuk 9: Bijlagen.
Marketingplan: Strategische opties formuleren en toetsen

Marketingplan: Strategische opties formuleren en toetsen

Strategische opties zijn een cruciaal onderdeel van het marketingplan. Als de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen bekend zijn is het belangrijk om een aantal verschillende strategische opties te…
Marketingplan: SWOT-analyse en confrontatiematrix

Marketingplan: SWOT-analyse en confrontatiematrix

Als de sterktes en zwaktes bekend zijn geworden uit de interne analyse en de kansen en bedreigingen uit de externe analyse, is het mogelijk om een SWOT-analyse te maken. Hiermee worden alle onderdelen…
Marketingplan: Externe analyse van een bedrijf

Marketingplan: Externe analyse van een bedrijf

De externe analyse is bedoeld om een beeld te krijgen van de externe omgeving van een bedrijf. Op basis hiervan worden kansen en bedreigingen voor een bedrijf gevonden. Op de kansen kan dan worden ing…
Marketingplan: De interne analyse van een organisatie

Marketingplan: De interne analyse van een organisatie

De interne analyse is een analyse waarin de huidige, interne situatie van een bedrijf wordt beschreven. Met deze analyse kunnen de sterktes en zwaktes van een onderneming worden gevonden. De onderdele…
Marketingplan: Implementatie van doelstellingen

Marketingplan: Implementatie van doelstellingen

Als er een strategische optie is gekozen, worden alle veranderingen die bij de nieuwe marketingstrategie horen uitgewerkt. Er worden nieuwe doelstellingen opgesteld en de marketingmix wordt opnieuw ui…
Gepubliceerd door Schrijversblock op 14-01-2015, laatst gewijzigd op 24-06-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.